House

hash: 0000000000b05fe1908903d4ed01eb899d2f9500f3f95628ce741a412309da6d
height: 35643
prev_block_hash: 00000000007f6977faee1a7472af281e05b96a07a8dca8d1787636bde823398e
utxo_root_hash: 1c3267dcd1316cd044c53ae605a5fb14125aed1742dfd2e0a1beb34acd5ddd43
timestamp: 1547171848233 :: 2019-01-11 01:57 UTC
snow_field: 8
size: 4119

Transaction: 06382b20165ff56797f4994e1629bf8b688a09dd6457dc3cfb7c68615496e93f size: 81
  Coinbase - height:35643 remark:POOL
  Output: snow:pg5427xppzpnykv5hmyav8z4nd9yulrfnxe94raz 50.000000
  Fee: 0.000000 (0.00 flakes per byte)